Germitox I inne pasożytyWĘGOREK JELITOWY (STRONGYLOIDES STERCORALIS)

Jest to nieduży pasożyt jelita germitox cienkiego od 2 do 3 mm, przy czym pasożytują tylko Germitox cena samice. Nicień ten przechodzi skomplikowany cykl rozwojowy z trzema stadiami larwalnymi. Samice rozmnażają się partenogenetycznie. Z jaj wylęgają się larwy, z których rozwijają się formy inwazyjne prowadzące saprofityczny tryb życia– albo samce, albo samice. Jeżeli dojdzie do przekształcenia w samice z zapłodnionych jaj wylęgają larwy, które także przechodzą w postać inwazyjną. Zarażenie człowieka następuje przez zetknięcie się skóry z nitkowatymi, inwazyjnymi larwami pasożyta.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *