Skip to content

Dla kogo opieka długoterminowa |

Written by

Marzena Wielgus
[Głosów: 0   Average: 0/5]

Dla kogo opieka długoterminowa

26.09.2005 @ 17:05 (mur)

opiekadlugoterminowa1 Dla kogo opieka długoterminowa |

Pacjenci z przewlekłymi chorobami, wymagający stałego leczenia oraz opieki innych osób mogą zostać skierowani do leczenia w zakładach opieki długoterminowej. Zaliczamy do nich hospicja, gdzie opieka na chorym w terminalnym stadium choroby udzielana jest całkowicie bezpłatnie oraz zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne i opiekuńczo-lecznicze, w których pacjent ponosi częściową odpłatność za swój pobyt. Przyjęcie do nich odbywa się na podstawie skierowania, które wystawi lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pracujący w poradni specjalistycznej lub w szpitalu.

NFZ finansuje tylko świadczenia zdrowotne udzielane tam, nie ponosi natomiast kosztów wyżywienia i zakwaterowania pacjenta. Zgodnie z zawartą umową z zakresu opieki długoterminowej placówka udzielająca świadczeń w ramach oddziału medycyny paliatywnej, hospicjum stacjonarnego, zakładu opiekuńczo-leczniczego lub zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego zobowiązany jest zapewnić ubezpieczonym bezpłatnie badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze. Nie może wydawać pacjentowi recept na leki, preparaty diagnostyczne, wyroby medyczne do realizacji w aptekach ogolnólnodostępnych oraz zleceń na środki pomocnicze, gdyż wszystko to powinna zapewnić sama placówka. W uzasadnionych przypadkach i w porozumieniu z lekarzem pacjent może uzyskać przepustkę, której czas nie przekracza 10 procent ogólnego czasu pobytu pacjenta w placówce. W tych przypadkach pacjent jest zabezpieczony w leki i materiały medyczne wydane przez placówkę.

Previous article

Jesteś chory, masz prawo |

Next article

Kolejka po zdrowie |

Join the discussion

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *