Skip to content

Jak wyjechać do sanatorium w ramach NFZ |

Written by

Marzena Wielgus
[Głosów: 0   Average: 0/5]

Jak wyjechać do sanatorium w ramach NFZ

1. Uzyskać skierowanie do sanatorium

Leczenie uzdrowiskowe przysługuje ubezpieczonemu na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarza POZ lub lekarza specjalisty). W skierowaniu lekarz może wskazać, po uwzględnieniu wskazań i przeciwwskazań do leczenia w danym uzdrowisku, miejsce i rodzaj leczenia uzdrowiskowego. Wskazania te jednak nie wiążą Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Każdy ubezpieczony ma prawo do pobytu w sanatorium raz na dwa lata. Ta sama zasada dotyczy szpitali uzdrowiskowych, chyba że nastąpią ważne przesłanki do odstąpienia o tym – decyzje podejmie komisja lekarska w NFZ. Uwaga, skierowanie do uzdrowiska ważne jest rok.

2. Wysłać lub zanieść skierowanie do NFZ

Według przepisów skierowanie do sanatorium lekarz powinien wysłać sam na adres dolnośląskiego oddziału NFZ w kopercie z napisem “Skierowanie na Leczenie Uzdrowiskowe”, który powinien być umieszczony w lewym dolnym rogu koperty pod adresem odbiorcy. Najczęściej jednak załatwiają to sami pacjenci, wysyłając lub zanosząc osobiście skierowanie do siedziby NFZ przy ul. Dawida 2 we Wrocławiu lub oddziałów zamiejscowych. Po otrzymaniu skierowania Oddział Wojewódzki dokonuje rejestracji nadając skierowaniu kolejny numer. Skierowanie można również zanieść samemu.

3. Weryfikacja skierowania

W NFZ lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej dokonuje weryfikacji skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego. Potwierdzając skierowanie NFZ, określa rodzaj leczenia uzdrowiskowego i jego tryb, wyznacza odpowiednie uzdrowisko oraz datę rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania.

4. Pocztą do sanatorium

Ubezpieczony dostaje potwierdzone skierowanie nie później niż w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

5. Problemy

Skierowanie, które zostało negatywnie ocenione w NFZ, jest zwracane lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego, który je wystawił wraz z podaniem przyczyny odmowy, powiadomienie otrzymuje również ubezpieczony.

Previous article

Kolejka po zdrowie |

Next article

Komu przysługuje prawo do renty? |

Join the discussion

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *