⚡ Nasze opisy są oparte o lata naszych ⚡ doświadczeń i przede wszystkim o fachową literaturę.⚡

[Głosów: 0   Average: 0/5]

“Karen”
Marie Killilea

29.11.2005 @ 23:11 (txt: eve)

“Karen” to opis zdumiewająco wytrwałej walki matki – Marie Killilea z kalectwem córki Karen. Urodzona z porażeniem mózgowym spastycznym, w latach pięćdziesiątych nie miała teoretycznie i praktycznie żadnych szans na samodzielne życie w społeczeństwie. Środowisko lekarzy amerykańskich nie posiadało odpowiedniej wiedzy na temat tej choroby, nie wykazywano też zainteresowania tym nierzadkim już wówczas zjawiskiem, które było przecież poważnym problemem dla ludzi walczących o godne życie dla swoich bliskich. Refleksje matki dotyczą prymitywnego wręcz traktowania nowonarodzonych dzieci z porażeniem mózgowym. Skazane były z góry przez lekarzy i społeczeństwo, na wegetację w zamkniętych oddziałach szpitali psychiatrycznych, oddawane do domów dziecka przez załamanych i zdesperowanych rodziców, którzy nie znajdowali oparcia w medycynie. Mimo wielu przeszkód i dzięki własnej odwadze, bezkompromisowej walce o dobro dziecka Marie Killilea doprowadziła, nie tylko do ogromnego postępu w rozwoju umysłowym i fizycznym swojej córki, ale stała się główną propagatorką uzmysławiania ludziom jak ważna jest bliska opieka i współdziałanie, a przede wszystkim miłość rodziny osoby dotkniętej chorobą. Jej zaangażowanie doprowadziło także do zainteresowania lekarzy tym niezwykle ważnym problemem, dzięki którym rodzice odnaleźli poszukiwane wsparcie.

W książce równie ważnym aspektem jest sama Karen walcząca każdego dnia z ograniczeniami własnego ciała. Dzięki uporowi i niezłomności, w pełnej bólu pracy nad ułomnością doszła do wspaniałych i zaskakujących rezultatów. Na przekór lekarskim diagnozom nauczyła się mówić, pisać i chodzić. Zaangażowanie rodziny i niej samej, włożony ogromy wysiłek, zmagania dnia codziennego zaowocowały uniezależnieniem się od innych i możliwością życia na własny rachunek. Ta autentyczna historia ukazuje nam kolejne realne zwycięstwo człowieka w przełamywaniu barier, jakie nakłada na nas los, a tym samym społeczność w jakiej przyszło nam funkcjonować.

Instytut Wydawniczy PAX
www.iwpax.com.pl

About Krzysztof Głowacki
45 lat Krzysztof Głowacki znajomość wykonywanego zawoduHigienistka Szkolna: Wykształcenie zdobyte: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wiedza i doświadczenie zawodowe zdobyte Lublin

Znajdziesz ciekawe informacje

45 lat Krzysztof Głowacki znajomość wykonywanego zawoduHigienistka Szkolna: Wykształcenie zdobyte: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wiedza i doświadczenie zawodowe zdobyte Lublin

Znajdziesz ciekawe informacje

Krzysztof Głowacki

45 lat Krzysztof Głowacki znajomość wykonywanego zawoduHigienistka Szkolna: Wykształcenie zdobyte: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wiedza i doświadczenie zawodowe zdobyte Lublin

Znajdziesz ciekawe informacje

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *