Skip to content

Kolejka po zdrowie |

Written by

Marzena Wielgus
[Głosów: 1   Average: 5/5]

Kolejka po zdrowie

26.09.2005 @ 17:05 (mur)

Świadczenia medyczne w szpitalach oraz w poradniach specjalistycznych udzielane są według kolejności zgłoszenia. Na placówce medycznej ciąży obowiązek ustalenia kolejności udzielania pomocy na podstawie zgłoszeń pacjentów. Powinno się to odbywać z uwzględnieniem zasad sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi przez ministra zdrowia.

Po umieszczeniu na liście oczekujących powinniśmy zostać pisemnie poinformowani o naszym numerze w kolejce oraz o terminie udzielenia świadczenia, wraz z uzasadnieniem przyczyny wyboru tego terminu. W razie zmiany stanu zdrowia, wskazującej na potrzebę wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia, pacjent informuje o tym placówkę medyczną, która – jeśli to wynika z kryteriów medycznych – koryguje odpowiednio termin udzielenia świadczenia. W celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania, pacjent może wpisać się na jedną listę oczekujących. Nie można więc zapisać się do kilku kolejek na raz na jedno skierowanie.

Uwaga, poza kolejką przyjmowani są wszyscy chorzy w przypadkach nagłych, wymagających natychmiastowej interwencji lekarskiej, w tym w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

Previous article

Dla kogo opieka długoterminowa |

Next article

Jak wyjechać do sanatorium w ramach NFZ |

Join the discussion

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *