Skip to content

Komu przysługuje prawo do renty? |

Written by

Marzena Wielgus
[Głosów: 0   Average: 0/5]

Komu przysługuje prawo do renty?

26.09.2005 @ 22:10 (mur)

By otrzymać rentę z tytułu trwałej lub czasowej niezdolności do pracy, należy oprócz tego warunku, spełnić jeszcze dwa kryteria:

  • mieć wymagany okres składkowy i nieskładkowy
  • niezdolność do pracy powstała w okresach ściśle określonych w ustawie, np. w okresie ubezpieczenia, zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego (chorobowego lub opiekuńczego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Długość okresu ubezpieczenia wymagana, by ZUS przyznał rentę, uzależniona jest od wieku osoby, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeśli niezdolność do pracy powstała:

  • przed ukończeniem 20 lat – 1 rok
  • w wieku od 20 do 22 lat – 2 lata
  • w wieku od 22 do 25 lat – 3 lata
  • w wieku od 25 do 30 lat – 4 lata
  • w wieku powyżej 30 lat ­ 5 lat

Okres wymaganych 5 lat w odniesieniu do osób powyżej 30 roku życia musi przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Jeżeli ubezpieczony nie osiągnął wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, warunek posiadania wymaganego okresu uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy miał bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy okresy składkowe i nieskładkowe.

Renta może także zostać przyznana nawet wówczas, gdy niezdolność do pracy powstała w okresie późniejszym niż 18 miesięcy od ustania okresu ubezpieczenia dla osób, które:

  • zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy
  • spełniają warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego
  • legitymują się co najmniej 20-letnim (w przypadku kobiety) i 25-letnim (w przypadku mężczyzny) okresem składkowym i nieskładkowym.

Previous article

Jak wyjechać do sanatorium w ramach NFZ |

Next article

Ornitoza

Join the discussion

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *