Piękno, Zdrowie, Zdrowie i Ty

Odszkodowanie za wypadek przy pracy lub chorobę zawodową

Odszkodowanie za wypadek przy pracy lub chorobę zawodową

19.09.2005 @ 21:09 (txt: mur)

Jeśli doznałeś wypadku w pracy lub zachorowałeś na chorobę zawodową , które mają wpływ na twoje zdrowie, oprócz zasiłku chorobowego, pielęgnacyjnego, świadczeń rehabilitacyjnych lub renty, przysługuje ci prawo do jednorazowego odszkodowania.

Jego wielkość zależna jest od orzeczonego przez lekarza orzecznika ZUS-u procentu uszczerbku na zdrowiu, który ma stały (czyli nie rokujący poprawy) lub długotrwały charakter (objawy trwają powyżej pół roku). Orzeczenie wydawane jest po zakończeniu twojego leczenia i rehabilitacji, by je uzyskać należy przejść następującą drogę:

1 krok

Składamy u swojego pracodawcy, czyli płatnika składki, wniosek o jednorazowe odszkodowanie. Jeśli sami dla siebie jesteśmy płatnikiem, dalsze czynności wykonujemy sami. Wniosek powinien zawierać zarówno dane identyfikacyjne płatnika składek (numery NIP i REGON, a w przypadku gdy płatnikowi nie nadano obu tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu), jak również nasze czyli ubezpieczonego (numery PESEL i NIP, a w przypadku gdy ubezpieczony nie posiada tych numerów lub jednego z nich – serię i numer dowodu osobistego albo paszportu).

2 krok 

Po otrzymaniu wniosku płatnik kompletuje dokumentację niezbędną do ustalenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Może to być: protokół powypadkowy, prawomocny wyrok sądu pracy, karta wypadku, decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej, zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się ubezpieczony, odpis aktu zgonu – w przypadku zgonu osoby, która uległa wypadkowi przy pracy, lub u której stwierdzono chorobę zawodową.

Po zakończeniu naszego leczenia i rehabilitacji płatnik składek przekazuje wniosek wraz z dokumentacją do ZUS-u.

3 krok

W ciągu tygodnia od dnia otrzymania wniosku ZUS ustala termin badania ubezpieczonego przez lekarza orzecznika. Następnie jesteśmy badani przez lekarza-orzecznika, który może wysłać nas na dodatkowe badania diagnostyczne lub konsultacje.

4 krok

Do naszej skrzynki pocztowej trafia orzeczenie z ZUS-u, a na nasze konto jednorazowe odszkodowanie.

31 lat Emilia Nowak znajomość wykonywanego zawoduTechnik Ortopeda:Wiedza z zakresu wykonywanego zawodu - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Praca dla lokalnej społeczności w mieście Katowice

Tutaj polecana strona

Emilia Nowak

31 lat Emilia Nowak znajomość wykonywanego zawoduTechnik Ortopeda:Wiedza z zakresu wykonywanego zawodu - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Praca dla lokalnej społeczności w mieście Katowice

Tutaj polecana strona

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *