Skip to content

Refundacja kosztów zakupu środków pomocniczych i ortopedycznych

Written by

Marzena Wielgus
[Głosów: 2   Average: 5/5]

Refundacja kosztów zakupu środków pomocniczych i ortopedycznych

26.09.2005 @ 17:05 (mur)

Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje koszty zakupu sprzętu pomocniczego i ortopedycznego, w zależności od jego rodzaju, w całości lub tylko w części. Odbywa się to na podstawie wniosku, który wypełnia uprawniony do tego lekarz-specjalista.

pdf Refundacja kosztów zakupu środków pomocniczych i ortopedycznych

Pobierz listę uprawnionych lekarzy (Dziennik Ustaw nr 276 z dnia 17.12.2004).

Są to różni lekarze, w zależności od rodzaju naszego schorzenia i potrzebnego sprzętu. Pełna lista uprawnionych lekarzy zamieszczona jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia ogłoszonym w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2004.

pdf Refundacja kosztów zakupu środków pomocniczych i ortopedycznych

Pobierz wzór zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze.

Wypełniony wniosek zanosimy do siedziby dolnośląskiego oddziału NFZ przy ul. Dawida 2 we Wrocławiu. Powinniśmy mieć przy sobie dowód tożsamości oraz dowód ubezpieczenia:

 • pracownicy zatrudnieni: ZUA + RMUA;
 • członek rodziny osoby ubezpieczonej: ZUA (zgłaszającego do ubezpieczenia) + ZCZA (ZCNA) + RMUA;
 • osoba pracująca na własny rachunek: ZUA oraz ostatni dowód opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • członek rodziny osoby prowadzącej działalność: ZCZA (ZCNA), ZUA (zgłaszającego do ubezpieczenia) oraz ostatni dowód opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • emeryt/rencista – legitymacja emeryta/rencisty oraz ostatni odcinek emerytury/renty (ewentualnie wyciąg bankowy);
 • student/uczeń:
  • legitymacja studencka/szkolna, ZCZA (ZCNA), ZUA (zgłaszającego do ubezpieczenia) oraz ostatni dowód opłacenia składki lub RMUA (dla studentów/uczniów zgłoszonych do ubezpieczenia jako członek rodziny osoby pracującej lub prowadzącej działalność gospodarczą);
  • legitymacja studencka/szkolna, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (ZZA) oraz zaświadczenie z uczelni/szkoły potwierdzające odprowadzenie składki (dla studentów/uczniów zgłoszonych do ubezpieczenia przez uczelnię/szkołę);
  • legitymacja studencka/szkolna, legitymacja emeryta/rencisty (gdzie student/uczeń jest dopisany jako członek rodziny) oraz ostatni odcinek emerytury/renty (gdy student/uczeń jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny emeryta/rencisty);
 • osoba zarejestrowana w Urzędzie Pracy: zaświadczenie z Urzędu Pracy o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne (ważne 30 dni);
 • osoba pobierająca zasiłek stały z pomocy społecznej: ZUA, ZCZA (w przypadku zgłoszenia członka rodziny) lub zaświadczenie z MOPS-u oraz potwierdzenie ostatniej wypłaty zasiłku;
 • osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne: zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz wypłatę ostatniego świadczenia;
 • osoba zarejestrowana w KRUS-ie: zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne, ostatni dowód opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • osoba, która zawarła z DOW NFZ umowę o ubezpieczenie dobrowolne i zgłoszeni przez nią członkowie rodziny: ZUA, ostatni dowód opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ZCZA (w przypadku członka rodziny).

Wszelkie dokumenty (druki: ZUA, ZCZA, ZCNA, ZZA, RMUA) ubezpieczony powinien otrzymać od płatnika składki (pracodawcy, urzędu pracy, uczelni, szkoły). Następnie zaakceptowany przez NFZ wniosek odbieramy lub jest nam odsyłany. Na szczęście nie czeka się na to długo, praktycznie wnioski na wszystkie rodzaje sprzętu pomocniczego i ortopedycznego realizowane są od ręki. W ostatnim etapie z potwierdzonym wnioskiem idziemy do odpowiedniego sklepu/apteki, który ma umowę z NFZ i tam go realizujemy.

Previous article

Witamina B6

Next article

Kolejka po zdrowie

Join the discussion

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *