Skip to content

Wiek a trening

Written by

[Głosów: 0   Average: 0/5]

Zdolność do wysiłków o charakterze siłowym jest u młodocianych zwłaszcza u dzieci w znacznym stopniu ograniczona na skutek właściwości rozwojowych. Nie zakończony rozwój układu kostno-więzadłowego oraz nerwowo-mięśniowego nie pozwala na postawienie rozwijającemu się organizmowi maksymalnych wymagań. Ograniczenia te nie powinny jednak wpłynąć na zaniechanie kształtowania tej zdolności w toku rozwoju organizmu, w tym również wieku dziecięcym.

Dotyczy to szczególnie kształtowania siły tych mięśni, które wykazują najniższe właściwości funkcjonalne (min. mm. tułowia, kończyn górnych). Zwraca się również uwagę, że wzmocnienie odpowiednich mięśni wpływa korzystnie na kształtowanie kręgosłupa jako elementu podporowego, a tym samym na postawę ciała.

W kształtowaniu siły na pierwszych etapach rozwoju somatycznego siłę maksymalną kształtujemy za pomocą ćwiczeń wymagających pokonywanie oporów własnego ciała, oporu współćwiczącego, czy też średniej wielkości obciążeń dodatkowych. Dodatkowe obciążenie nie powinno przy tym przekroczyć, u dzieci do 10 roku życia 1/3 masy ciała, a od 13 roku życia 1 masy ciała. Dopuszcza się tylko niewielką (1-3) powtórzeń w serii.

Specjalne ćwiczenia siłowe stawiają organizmowi duże wymagania i mogą wpłynąć hamująco na wzrost kości. Przemawia to za tym, aby maksymalnych i intensywnych specjalnych obciążeń siłowych skierowanych na szybki rozwój tej zdolności nie rozpoczynać przed okresem pełnego ukształtowania kośćca tzn. przed 17 rokiem życia. Decydujący wpływ mają tu jednak osobowe właściwości rozwojowe.

Wzrost siły przebiega równolegle do wzrostu cech morfologicznych oraz fizjologicznych. Wcześnie dojrzewający chłopcy wykazują wczesny skok rozwojowy siły, natomiast późno dojrzewający – odpowiednio później.

W przedziale wieku 7 – 14 lat poziom siły nie wykazuje dużego zróżnicowania ze względu na płeć.

Począwszy od 13 – 14 roku życia u chłopców następuje dynamiczny przyrost siły, natomiast u dziewcząt obserwuje się stabilizacje, a niekiedy nawet i regresję. U młodzieży przed pokwitaniem zdolność zwiększania siły przez stosowanie ćwiczeń nie zależy od płci. W okresie pokwitania zdolność ta zwiększa się znacznie u chłopców, maksimum jej osiągają mężczyźni w grupie 20 – 30 lat.

W wieku 12 – 16 lat występują najbardziej sprzyjające przesłanki dla rozwoju siły mięśniowej w związku z dynamicznym rozwojem biologicznym. W wieku 15 – 16 lat aktywnie kształtuje się wytrzymałość siłowa. Arsenał ćwiczeń w tym okresie jest bardzo bogaty.

Można wykonywać dynamiczne ćwiczenia siłowo-szybkościowe, bez obciążenia, bądź z niewielkim obciążeniem (różne formy skoków, rzutów), wspinania po linie, przenoszenie ciężarów, ćwiczenia z piłkami lekarskimi (do 3 kg), wreszcie cały arsenał ćwiczeń ze sztangami, gryfami oraz hantlami i sztangielkami.

Po każdym ćwiczeniu należy stosować odpoczynek adekwatny do aktualnych możliwości ćwiczącego.

Podstawową metodą kształtowania siły jest metoda powtórzeniowa, często przybierająca formy zajęć obwodowych ze zdecydowaną przewagą ćwiczeń o dynamicznym charakterze wysiłku.

Po każdej serii ćwiczeń poleca się stosować ćwiczenia gibkościowe, bądź rozluźniające.

W kształtowaniu siły możemy wyróżnić następujące etapy:

Etap 1 – ćwiczenia wszechstronne: wiek rozpoczęcia 12 – 13 rok życia,

Etap 2 – ćwiczenia ukierunkowane: wiek rozpoczęcia 14 – 16/17 rok życia,

Etap 3 – ćwiczenia specjalistyczne: wiek rozpoczęcia 17 – 18/19 rok życia,

Etap 4 – ćwiczenia dla zaawansowanych: wiek rozpoczęcia 19 – 20 rok życia.

Obciążenia organizmu dzieci i młodzieży ćwiczeniami siłowymi powinno odbywać się stopniowo, poprzez zwiększenie zarówno objętości, jak i intensywności pracy. W ustaleniu obciążeń należy w pierwszym rzędzie wykorzystać możliwość operowania objętością, a dopiero w miarę narastania odporności organizmu na zmęczenie, stopniowo zwiększać intensywność. W kolejnych latach i etapach ćwiczeń wzrastać powinna liczba dni zajęć na siłowni, czas trwania zajęć i w końcu ogólna objętość środków oddziaływania. W miarę podnoszenia się stanu adaptacyjnego organizmu należy zwiększać udział intensywniejszych środków oddziaływania.

Previous article

Jak usunąć zmarszczki w domu? Już 6 mln Polek tego dokonało!

Next article

Regulon (Marvelon)

Join the discussion

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *