⚡ Nasze opisy są oparte o lata naszych ⚡ doświadczeń i przede wszystkim o fachową literaturę.⚡

[Głosów: 0   Average: 0/5]

Zasiłek opiekuńczy

19.09.2005 @ 21:09 (txt: mur)

Zasiłek ten należy się osobie podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu, która jest zwolniona z wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki:

  • nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8
  • chorym dzieckiem w wieku do lat 14 lub innym chorym członkiem rodziny.

Prawo do zasiłku przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, a zasiłek wypłaca się tylko jednemu z rodziców, temu, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres. Zasiłek opiekuńczy przysługuje pod warunkiem, że nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę. W przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2, zasiłek opiekuńczy przysługuje nawet wówczas, gdy są inni członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę.

Jak długo wypłacany jest zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki:

  • nie dłużej niż przez 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem do lat 8
  • nie dłużej niż przez 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem do lat 14
  • 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innymi chorymi członkami rodziny

Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny z różnych przyczyn i bez względu na liczbę członków rodziny wymagających opieki, nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80 % wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy?

Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny jest zaświadczenie wystawione na formularzu ZUS ZLA, które otrzymamy od naszego lekarza.

Pobierz wzór druku ZUS Z-15

Ubezpieczony występujący o wypłatę zasiłku składa również wniosek o uzyskanie tego zasiłku na druku ZUS Z-15.

About Dorota Tomaszewska
28 lat Dorota Tomaszewska specjalista w dziedzinieTechnik Analityki Medycznej:Praca na uczelni - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Cykl wspaniałych artykułów do prasy w mieście Szczecin

Miejsce dla Ciebie

28 lat Dorota Tomaszewska specjalista w dziedzinieTechnik Analityki Medycznej:Praca na uczelni - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Cykl wspaniałych artykułów do prasy w mieście Szczecin

Miejsce dla Ciebie

Dorota Tomaszewska

28 lat Dorota Tomaszewska specjalista w dziedzinieTechnik Analityki Medycznej:Praca na uczelni - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Cykl wspaniałych artykułów do prasy w mieście Szczecin

Miejsce dla Ciebie

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *